Råd och rön för att välja rätt målarfärg!

15 aug

Vårt undermedvetna reagerar på olika färger.

Ljus är energi, och de enskilda färgerna har oHka våglängd och därmed brytningsvinkel, något vi kan se i regnbågen. Ordningsföljden mellan färgerna som uppstår när ljuset bryts i regndropparna är lätt att komma ihåg med hjälp av ordet ROGGBIV – rött, orange, gult, grönt, blått, indigo, violett.

Förutom energin associerar hjärnan till tidigare upplevelser där rött, blodets färg, verkar aktiverande, medan glaciärens blåturkosa färg verkar kylig.

Rött är den färg i spektrum som har den lägsta frekvensen. Den är varm och förknippas med lidelse, starka känslor och vrede. Färgen är upphetsande, höjer adrenalin, puls och blodtryck, och kan ge aggressivitet och stress. Den sätter också färgen för aktivitet och är också färgen för aktivitet och styrka. Brist på stimulans av den röda färgen kan verka passiviserande.

Orange ökar livsaptiten och associeras med nöjen, njutning, glädje, entusiasm och sportaktivitet. Det är en aktiverande färg, men en färg vi har mer kontroll över än rött. Den verkar stimulerande, energigivande och trygghetsskapande.

Gul ger gott humör, optimism och spontanitet. Den förknippas med intellekt, koncentration, förmåga till snabb tankeverksamhet och logik. Tillsammans med svart fångar den blicken. Men gult är också hastighetens och falskhetens färg. Vissa nyanser kan verka direkt irriterande.

Grönt står för stabilitet och harmoni i naturen – och i människans sinne. Denna färg ligger i spektrums balanspunkt mellan kalla och varma färger, den är varken materiell eller andlig. Den återspeglar liv, hopp, ungdom – men den kan också verka negativt. En del har gröna fingrar andra är gröna av avund.

Blått ger intryck av rymd och frihet. Det leder till sökande efter sanningen och de djupare aspektema inom oss själva. Färgen verkan lugnande på nervsystemet, pulsen blir långsammare, muskelaktiviteten avtar. Ett överskott av blått kan lätt föra till passivitet – eller att vi somnar.

Indigo är den djupa blå färgen – förknippad med religion, filosofi och meditation. Den stimulerar till att tränga in i livets mysterier och skapar hängivenhet men av för mycket blir man disträ och opraktiskt lagd.

Violett har den högsta energifrekvensen i den synliga delen av spektrum. Det ar en blandning av rött och blått, av akitet och inåtvändhet, vilket kan leda till inre spänningar och starka känslor. Violett är en krävande färg, som förknippas med makt, magi och ritualer. Den symboliserar begynnelsen och slutet, födelse och död, jord och himmel.