Så målar du ett betonggolv för bästa resultat

30 jul

Innan du letar fram penslar och färg ska du kolla hur torrt eller fuktig golvet är. Detta då stigande fukt ställer till problem, minst sagt, med golv under markplan. Tejpa fast en bit täck- eller byggplast på ett torrt ställe på golvet.

Om du efter 3-4 dagar ser mörka fläckar på golvet har du ett fuktproblem som först måste lösas. Annars kommer färgen att flagna-oavsett vilken sort du använder.

De vanligaste orsakerna till fuktintrång är läckande vattenrör, läckande avlopp och sättningssprickor (som ofta beror på träd som växer nära huset). Om du bor på en sluttande tomt eller en tomt med C- högt grundvatten kan problemen också bero på dålig dränering.

Bort med bulor, fyll igen hål

Ett torrt golv kan målas så snart fett, olja « och smuts är borta. Sedan måste du undersöka om golvet är plant – använd en rätskena eller en lång rak bräda. På en meter får golvet ha variationer på maximalt +/- 3 millimeter. Om golvet är ojämnt måste du slipa bort bulorna eller fylla upp med självutjämnande spackelmassa.

Hål med en diameter på mer än 5 mm reparerar du med exempelvis Casco Husfix eller någon annan cementbaseradprodukt.Taförstbort allt som sitter löst mnt hålet och dammsug noggrant.

Tre slags färg

När du ska måla kan du välja mellan tre slags färg: vattenbaserad akryl, oljebaserad alkyd eller epoxifärg. Epoxifärgen är den slitstarkaste men också den mest giftiga att arbeta med. Oljefärgen är terpentinbaserad och också den slitstark.

Den vattenbaserade akrylfärgen är iättast att arbeta med och relativt ofarlig ur hälsosynpunkt. Väljer du den lösningen rekommenderar flera tillverkare att du först lägger på ett lager primer för att få bättre vidhäftning.

Om du vill ha en extra slitstark yta kan du efterbehandla med två, eller flera, lager med vattenbaserat lack.

Bonustips!
Det är slitigt att arbeta på betong. Bästa arbetsställningen får du om du använder en roller på teleskoptång. Den snyggare och mest beständiga ytan får du om du väntar minst ett dygn innan du lägger nästa lager färg.