Lägga Parkettgolv del 2

17 jul

Ny parkett bör läggas på tvären över de gamla brädorna, så att de låser varandra. Om detta av estetiska skäl inte är önskvärt måste först undergolvsskivor spikas på det gamla golvet. Skivorna kan vara av gips, kryssfaner (plywood) eller träfiber. Tjockleken bör vara minst 5-6 mm.

Ovanpå detta skivgolv läggs därefter underlagspapp eller skumplast för att förhindra att parketten klapprar mot skivorna.

Om trösklar och lister
Golvlisterna måste tas bort innan parketten läggs. Använd skruvmejsel eller kofot men se upp så det inte blir fula märken på väggen. Håll till exempel en stålspackel mellan kofot och vägg. Om listerna ska återanvändas måste de skyddas på samma sätt.

Ta bort den yttersta listen vid tröskeln försiktigt så att det inte blir märken på tröskeln. Man kan sticka ner en tunn stålspackel i sprickan mellan list och tröskeln. Man kan sticka ner en tunn stålspackel i sprickan mellan list och tröskel. Lägg parketten in mot tröskeln men kom ihåg expansionsutrymmet!

När golvet är färdiglagt skärs listen av så den får lagom höjd och stiftas på plats igen eller också köper man en ny list som passar de nya måtten.

Om parketten har höjt golvnivån så mycket att det inte finns plats till en list kan parketten avslutas med en mässingslist som skruvas fast i parketten med mässingsskruvar.

Alternativt kan fogen tätas med fogmassa i en färg som liknar parkettens.

Lägga parkett på reglar
Fäst den första brädraden med två spikar i varje regel. Använd 65×25 spik med huvud. Placera den första spiken sa nära väggen som möjligt, slå in den halvvägs och knip av huvudet. Slå sedan ner den med en dom. Slå in den andra spiken snett utåt i fjädervinkeln på brädans framkant. Använd dem så att inte parketten skadas. Det är bara den första brädraden som ska ha två spikar. De följande raderna får bara spik i fjädervinkeln.

På regelgolv används alltid minst 22 mm tjock parkett. Dessa brädor är självbärande vilket innebär att tvärskarvarna inte behöver stödjas av en regel. De kan därför läggas som beskrivits ovan. Två intilliggande brädor får emellertid aldrig skarvas mellan samma reglar eller bjälkar.

I motsats till flytande golv, som limmas både på kortsidorna och på långsidorna. ska ett parkettgolv på reglar bara limmas på kortsidorna, medan långsidorna spikas fast vid reglarna. Limma aldrig fast brädorna vid underlaget. Läs mer om Slipa Parkettgolv Stockholm.

Trackbacks/Pingbacks

  1. Lägga Parkettgolv del 1 « Målare Stockholm - 17 juli, 2011

    […] vinterhalvåret då inomhusluften är torr, medan sprickorna tätas igen på sommaren. Läs mer i Lägga parkettgolv del 2.   « Så rengör du trä utomhus | Lägga Parkettgolv del 2 » […]