Lägga Parkettgolv del 1

17 jul

De flesta typer av parkett är tillverkade av hårda träslag som tål slitage.

Men även dessa utsätts för slagmärken, fördjupningar efter hårda skor och klackar och liknande. På lackade ytor kan sådana märken inte repareras. Oljebehandlade ytor klarar sig däremot lite bättre.

Typer av Parkettgolv

Ekparkett är vanligast. Ek är ett av de hårdaste träslag som finns och är därför relativt trycktåligt. Men idag finns också en rad andra träslag som gör att man nu kan välja parkett i många olika strukturer och nyanser; från ljus lönn till mörk merbau. Parkett levereras vanligen färdigbehandlad – oljad eller lackerad – från fabriken.

Parkett byggs upp av flera skikt och tjockleken kan variera. Vanligast är 14 mm med ett 3,5 mm slitskikt av ädelträ, men det finns varianter som inte är lika tjocka. Genom specialbehandling av trävirket tillverkas hårdpressade lamellgolv som bara är 10 mm tjocka. De kan ändå slipas 3-4 gånger.

Parkettens tjocklek kan ha en avgörande betydelse om golvet ska läggas ovanpå en tidigare golvbeläggning.

Ska parkett läggas i både hall och vardagsrum kan man helt enkelt såga bort tröskeln så att parketten går i ett från rum till rum. Men man måste se till att dörrkarmen är väl fastsatt så att inte konstruktionen försvagas. Om det behövs kan man hyvla av dörren en aning i underkanten, om den är för lång.

Läggning av Parkettgolv
Att lägga parkett är inte svårt, men arbetet kräver stor noggrannhet. Parkettstavarna får inte läggas direkt på betong- skiv- eller trägolv. Då kommer det att klappra när man går på golvet. Under parketten läggs ett dubbelt lager underlagspapp (lumppapp) eller tunn skumplast som kan köpas på byggvaruhusen.

Ska man isolera mot stegljud till våningen under kan man också lägga Ijuddämpande plattor. Dessa höjer golvet ca 6 mm ytterligare.

På ett ojämnt trägolv kan man lägga ett nytt undergolv av faner-, spån- eller träfiberplatta, minst 6 mm tjock, innan den nya golvbeläggningen läggs på. Skevheter på betong- eller trägolv kan justeras med ett cementbaserat spackel eller en utjämningsmassa. Fukt i undergolvet kan medföra skador på parketten.

Finns det risk för byggfukt från betong eller fuktvandring från underliggande rum måste golvet isoleras med ett diffusionstätt skikt, gärna med byggplast.

Mät upp rummet innan läggningen påbörjas och märk ut eventuella skevheter. Bestäm också i vilken riktning parketten ska ligga. Vanligen ser rummet mest harmoniskt ut om stavarna ligger i rummets längdriktning.

Rummets hörn behöver inte vara räta
Det spelar oftast ingen roll om rummets hörn inte är helt rätvinkliga. Detta kan kompenseras under läggningen. Värre är det om bredden skiljer sig från den ena änden av rummet till den andra. Denna skevhet kan kompenseras på två sätt, antingen genom att fördela skevheten på båda sidorna av rummet genom att såga eller hyvla av första och sista brädan, eller genom att lägga skevheten vid den vägg där den syns minst.

Ska det finnas en soffgrupp med tillhörande matta vid ena långväggen blir det kanske snyggast om skevheten kamoufleras just där.

Men problemet kommer igen i det ögonblick då rummet möbleras om. Då uppenbarar sig skevheten med full kraft. Även om det medför mer arbete, är därför en fördelnmg av skevheten att föredra. Längs väggarna måste det finnas ett utrymme på 0,5-1 cm så att parketten kan Utvidgas. Parkett levereras med not och fjäder.

Lägg kilar längs väggen när brädorna slås ihop med varandra. Plastkilar kan köpas där du köper parketten. På den sista biten in mot väggen används en kofot eller ett s k klackjärn för att pressa in brädan i fogen.

Sågning av brädorna ska göras så rent och snyggt som möjligt. Börja alltid en ny brädlängd med resten av den föregående avkapade delen. Detta gör att det sällan blir två skarvar bredvid varandra. Använd inte hammare direkt på brädorna för att slå ihop dem, utan i stället en träkloss så att skador undviks.

Använd parkettlim, som är starkare och mer ändamålsenligt än vanligt trälim. Ett limmat golv som inte är fäst vid undergolvet uppför sig som en sammanhängande platta. Vi får ett så kallat flytände golv som utvidgar sig och drar sig samman som en enhet. I praktiken belastas golvet på sina ställen av tyngre möbler vilket gör att delar av golvet inte kan följa med i rörelserna.

Resultatet kan bli att det uppstår sprickor i fogarna under vinterhalvåret då inomhusluften är torr, medan sprickorna tätas igen på sommaren. Läs mer i Lägga parkettgolv del 2. Eller läs mer om Slipa Parkettgolv Stockholm.