Lackering och målning av trappor

03 aug

Trappor är mer utsatta för slitage än vanliga golvytor.

Detta beror på att man i regel ”skrubbar” fötterna på stegen när man går uppför trappan. Gångzonen blir därför snabbare nedsliten på grund av slipeffekten av detta skrubbande. Dessutom kan stötar och slag orsaka hack och märken.

Lackera trappa
Det är viktigt att utsatta ställen som trappor behandlas med en riktigt slittålig lack. Det finns både matta och blanka varianter, men om man vill ha en matt finish är det bara den sista strykningen som ska göras med matt lack. Den blanka lacken ger en hårdare och glattare yta och har därför större slitstyrka.

Efterhand som den matta lackytan slits ner kommer det blanka lacklagret fram, men på grund av slipeffekten av fotstegen i trappen blir ytan ändå aldrig blank. Skillnaden i glansgrad kommer därför inte att märkas.

Efter den första lackstrykningen får man en fiberresning som avlägsnas med fint slippapper. För övrigt blir underarbetet detsamma som ovan beskrivits för trägolv och parkettgolv. En ny trappa bör få minst fyra strykningar lack. Ska gammal lack slipas bort kan detta göras med en excenterslip eller en borrmaskin med plansliptillsats. Cirkelslip kan inte användas eftersom den ger synliga spiralmönster.

Måla trappa
Målning kan vara mycket dekorativt i en trappuppgång. Golvmålning i trappor har dock i de flesta fall begränsad hållbarhet på grund av slipeffekten. Dessutom ger slag och stötar märken i träet som medför att målningen lossnar. Också fukt från städning kan tränga in och förstärka avflagningen. Det är därför nödvändigt med regelbundet underhåll och påbättring av skador.

Innan ny färg läggs på mattslipas trappans Steg och tvättas sedan med lacknafta. Därefter spacklas eventuella hack och slagmärken med oljespackel. Efter slipning grundas de spacklade ställena innan golvet målas med en slitstark golvfärg i 3-4 Strykningar.

Den längsta hållbarheten får man med epoxifärg, som är en vattenbaserad kemiskt härdande tvåkomponentsfärg. Efter en halvtimme börjar färgen härdas till en blank yta som är mycket motståndskraftig mot de flesta påfrestningar. Ska man använda epoxifärg på en tidigare målad yta måste ytan efter slipning tvättas med rödsprit.

På nytt trävirke kan första strykningen göras med förtunnad epoxifärg, eller man kan använda en speciell epoxigrundning. Följ bruksanvisningen noga!