Guide till färger för att måla inomhus

23 jun

Alkydfärg (oljefärg)
Alkydfärg och oljefärg är samma sak, eftersom alkyd är ett syntetiskt harts som tillverkas av råolja. Alkydfärg är lättarbetad, en aning trögflytande men flyter ut lätt och bildar en snygg och slitstark yta som är enkel att hålla ren.

Ytan är dessutom mycket okänslig för fukt, och därför passar alkydfärg bra till trävirke där slitaget är stort eller där ytan ofta berörs, till exempel fönsterbrädor, dörr- och fönsterkarmar, lister, dörrar och skåpluckor. Alkydfärg skyddar bara mot fukt så länge det översta skiktet är helt, men när färgen blir spröd kan det uppstå småsprickor i ytan.

Till de mindre bra egenskaperna hör att färgen behöver lång tid för att torka. Den ska stå minst 24 timmar innan du kan måla igen. Dessutom har alkydfärg en tendens att gulna med tiden.

Alkydfärg innehåller organiska lösningsmedel med stark lukt som kan irritera slemhinnor och andningsvägar. Innan du målar på obehandlat trä bör du använda en oljebaserad grundfärg aldrig en vattenbaserad.

De allra flesta alkydfärger kan förtunnas med terpentin som också används för att göra rent verktygen (i vissa fall kan du använda lacknafta). Det enda undantaget är plastalkydfärg som förtunnas med vatten.

Limfärg

Om du gillar matta, djupa färger som ofta finns i gamla hus ska du välja limfärg, den är ett bra alternativ till plastfärg. Limfärg kan ta upp och avge fukt anpassat efter fuktnivåerna i rummet. Limfärg består av bindemedel, färgpig- är ment och vatten. Som bindemedel används oftast metylcellulosalim som tillverkas av växter (och är godkänd att använda i livsmedel).

Vissa använder vanligt tapetklister, men det är förstärkt med diverse plastprodukter, och det går ut över färgens äkthet. Pigmenten hämtas från naturen, de säljs i påsar och blandas med vatten till en konsistens som påminner om filmjölk. Cellulosalimmet säljs i pulverform och ska röras ut noga i vatten. När alla klumpar är borta tillsätts färgämnet, du rör om igen och så är färgen klar.

Limfärg läggs på med stora korsande rörelser för att skapa spel i den målade n ytan. Om du vill ha en jämn yta avslutar du o( ned lätta vågräta drag. Allt målas vått i vått med borste under 30 minuter Sedan är färgen torr, men du kan givetvis förlänga torktiden genom att spraya på vatten.

Du kan använda limfärg till både väggar och tak, och den fäster på de flesta ytor. Men de måste vara noggrant rengjorda med målartvätt. Helt blanka ytor måste slipas innan de målas med limfärg. Limfärgens nackdel är att den är känslig för slitage, slag, fettfläckar och vatten och den går heller inte att göra ren. Det innebär ofta att man får måla på nytt efter bara ett år.

Akrylfärg

Akrylfärg eller plastfärg är två namn på samma produkt. En färg som går att förtunna med vatten och som tillverkas av mjukgjord plast. Den har också stora kvalitetsskillnader och det är i den här gruppen som du hittar de största skillnaderna mellan bra och dålig färg. En bra färg täcker väl och tar inte åt sig smuts och damm.

Den går att göra ren utan att färgen kritar och håller sig snygg under många år. Dålig färg är inte lika smutsavvisande och du kan se spår efter svampen med tvålvatten när du har tagit bort fläckarna. Och så måste