Användarvillkor

Offerttjänsten
Genom att använda vår offertjänst så godkänner användaren att vi skickat vidare uppgifter till företag som samarbetar med malarestockholm.com. Användaren godkänner även att vi lagrar uppgifterna i minst 36 månader. Användaren godkänner även att bli kontaktad av våra samarbetspartners (”leverantör”). Användaren kan när som helst begära att bli borttagen ur vårt register. Användarens informationen vidareförmedlas till upp till 5 leverantörer som vi anser kompatibla med användarens behov.

malarestockholm.com inte part i de affärsöverenskommelser som ingås mellan användare och leverantör. malarestockholm.com inte har något ansvar för eventuella tvister som kan uppkomma mellan användare och leverantör, t.ex. gällande uteblivna betalningar, undermåligt utfört arbete, skador, fel eller andra brister. malarestockholm.com kan inte garantera att användaren får offerter på sitt uppdrag. Antalet offerter beror på uppdragets specifika art och står utom malarestockholm.com förmåga att påverka.

Villkorsändringar
malarestockholm.com har rätt att när som helst göra ändringar i användarvillkoren på den här sidan.