Säkerhet när du målar

15 jul

Från den nyöppnade burken luktar det ”nymålat” men de ångor som du nu andas in kan på lång sikt vara ett hot mot din hälsa. Eller också är de ofarliga.

Men du vet naturligtvis inte vilket och om de är farliga kommer du inte att upptäcka det med en gång utan först om åtskilliga år och många nymålade väggar och lister senare – när det är för sent. Vi kan konstatera fakta: när du målar med olje- eller alkydfärger utsätter dig för hälsorisker.

En del ämnen angriper lungorna, några är cancerframkallande, en grupp ger allergier och några bedövar centrala nervsystemet.

Det hela förvärras om du arbetar inomhus eftersom koncentrationen av ångor då blir högre.

Här följer vidare 7 råd och säkerhet när du målar.

  • 1. All säkerhetsutrustning ska vara CE-märkt och ha svensk bruksanvisning. Hittar du ingen sådan bör du välja en annan produkt.
  • 2. De flesta byggmarknader har bara ett mindre urval av säkerhetsprodukter. Ta reda på var yrkesfolk handlar, där finns ett större urval och för det mesta bättre kunskap om produkterna.
  • 3. Testa din ansiktsmask eller ditt filter så här: öppna en flaska med ammoniak eller alkydfärg och stick fram näsan (med masken på). Om du känner färg eller ammoniaklukt bör du genast byta filter eller mask.
  • 4. Om du har skägg eller lång skäggstubb sluter filtret inte tätt. Om du inte vill raka dig ska du dra åt den så hårt som möjligt eller använda helmask.
  • 5. Vanliga dammfiltermasker duger inte när du målar. De kan bara hålla dammpartiklar borta och släpper igenom alla ångor.
  • 6. Du svettas under en hel- eller halvmask och därför ska du låta masken torka när du har använt den. Lägg den sedan i en lufttät behållare eller påse så förlänger du livstiden på den.
  • 7. Vädra när du målar Kom ihåg att alla andra i bostaden också utsätts för ångorna – även husdjuren.

Handskar
Handskar skyddar dina händer när du målar eller tvättar penslar. Som du säkert kännet till torkar de flesta färger ut huden, några kemikalier tas upp i kroppen genom den bara huden och förs vidare in i blodet. Var noga med att köpa riktigt handskar! De skal vara av kraftigt gummi som tål kemikalier utan att lösas upp.

Andningsskydd
Skyddar dina lungor och därmed också hjärnan mot giftig ånga. En korttidsmask med fasta filter kasseras när den har använts tillräckligt mycket – ofta efter cirka ett är. Det finns även helmasker, som täcker hela ansiktet. Se till I märkt med P (damm och angå).

Skyddsglasögon
Skyddar dina ögon mot stänk från vätskor som läggs pa med pensel eller roller. Det kan räcka med en enda droppe för att fördärva synen. Alla godkända skyddsglasögon ger ett visst skydd. Men du kan behöva specialglasögon som sluter helt tätt runt ögonen eller visir.